17 CÉL – EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE

Az Agenda 2030 a maga 17, a fenntartható fejlődést szolgáló céljával (Sustainable Development Goals, SDGs) a tartós béke és jólét előmozdítását, és a bolygónk védelmét szolgáló globális terv. 2016. óta minden ország azon dolgozik, hogy ezt a szegénység leküzdésére és az egyenlőtlenségek csökkentésére szolgáló közös víziót átvezessék a nemzeti fejlesztési tervekbe. Ennek során különösen nagy fontossággal bír, hogy figyelembe vegyék a leggyengébb népcsoportok és országok igényeit, szükségleteit és prioritásait – hiszen csak akkor sikerülhet elérni a 17 célt 2030-ig, ha azokból senkit nem hagynak ki.

Hogyan valósítja meg a Green Finance az Agenda 2030-at?

A Green Finance csoport azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy a fenntarthatóságot helyezze a tevékenységei középpontjába, ezért a globális fenntarthatósági célokat integráljuk a releváns stratégiákba és programokba annak érdekében, hogy adott esetben akcióterveket és intézkedéseket dolgozzunk ki. A tematikus súlypontokat a Responsibility & Sustainability Reporthoz igazítva alakítjuk ki.

Mivel járul hozzá a Green Finance a célok eléréséhez?

A Green Finance Group AG különböző területeken olyan intézkedéseket tesz, amelyeken keresztül megvalósulnak a globális fenntarthatósági célok, például az alábbi területeken:

Különösen azokban az időkben, amikor az emberek nagyrésze olyan nehézségekkel küzd, mint a drágulás, a megemelkedett energiaárak és az infláció, fontos fenntartható munkahelyeket teremteni és az egyenjogúságot támogatni. A Green Finance csoportnál minden személynek lehetősége van arra, hogy lukratív mellékjövedelem-forrást építsen fel, anélkül, hogy ehhez nagyobb beszerzéseket (mint például gépek vagy speciális munkafelszerelések beszerzését) kelljen végrehajtania. A vállalatcsoportnál szeretettel várjuk mind azokat, akik teljesen más területről jönnek, mind pedig a tapasztalt munkavállalókat, hogy legyenek a munkatársaink.

A Green Finance csoport jó példát mutat. A vállalatcsoport adományokat juttat társadalmunk azon tagjainak, akik önerőből nem tudják ellátni magukat, és részben önhibájukon kívül kényszerhelyzetbe kerültek. Ez lehet cégen belüli adománygyűjtő akció a gyermekrák-segélyszervezet javára, vagy akár azoknak az egyes munkatársaknak az elkötelezettsége, akik az afrikai éhínség leküzdése mellett kötelezték el magukat. A Green Finance-nél az ökológiai, az ökonómiai és a szociális kérdéseket mindig együtt kezeljük. Egyértelműen a társadalmi és szociális szerepvállalás van a középpontban.

A fenntartható vállalati fejlődés szempontjából komoly jelentősége van annak, hogy minden egyes munkatárs számára biztosítsuk az egészséges életmód lehetőségét és minden egyes munkatársat segítsünk a jó közérzet elérésében. Ezen a téren a Work-Life-Balance a vállalatcsoport egyik fontos témája. A Green Finance kezdettől fogva éppen ezt a munka és a szabadidő közötti egyensúlyt biztosítja az értékesítési partnerei számára. Hiszen egy jó Work-Life-Balance boldogabbá teszi az embereket, és ugyanakkor a vállalat számára is hasznos. Azok a munkatársak, akik úgy érzik, hogy több lehetőség áll rendelkezésükre és jobban tudják befolyásolni azt, hogy hogyan alakul az életük, azok jobban érzik magukat a munkájuk során. Ennek következtében kevesebbet hiányoznak, ritkábban betegek és kevesebb stressznek vannak kitéve, illetve ugyanakkor növekszik a legmagasabb szintű teljesítmény nyújtására irányuló motiváció.

A magas minőségi követelményeknek megfelelő képzés alapfeltétele annak, hogy a jövőre nézve fenntartható megoldásokat teremtsünk és elérjük saját életminőségünk javulását. A Green Finance csoportnál az ágazatban már tapasztaltnak számító személyek mellett azoknak is lehetősége van arra, hogy Business Partnerek legyenek, akik teljesen más területről jönnek. A vállalatcsoport nagyon nagy hangsúlyt fektet a széles spektrumú képzésre, amely ráadásul teljesen ingyenes is. A munkatársak sokrétű képzési intézkedéseket és workshopokat tartalmazó képzésben részesülnek a legkülönbözőbb területeken, és megkapják a saját Business-ükhöz szükséges know-howt.

A nemek közti egyenlőség nem csak alapvető emberi jog, hanem szükséges alapfeltétele egy békés, prosperáló és fenntartható világnak. Nem csak az adminisztráció és a marketing területén gazdagítják nők a vállalati kultúrát, hanem a még mindig erősen férfiak által dominált értékesítés területén is jó példával jár elöl a vállalatcsoport. Hiszen a nők számára a lehetőségekhez biztosított egyenjogú hozzáférés és a gazdasági döntéshozó folyamatokban való részvételük elő fogja segíteni a fenntartható gazdasági növekedés irányába mutató átalakulást, és a társadalom egészének előnyére fog válni.

A vízkészletek csökkenése, a rossz vízminőség és az elégtelen közegészségügyi létesítmények negatívan befolyásolják az emberek élelmezésbiztonságát és életfeltételeit az egész világon. A vállalatcsoport az összes projektje és tevekénysége során ügyel a talajvíz megóvására és megtartására. Jó példa erre a Green Business Center Linz, ahol az ingatlan vízvédelmi területen található. Itt a meglévő, károsanyag-tartalmú aszfalt kiágyazásra és újrahasznosításra került a talajvízkészlet megóvása, és kiváló minőségének fenntartása érdekében.

A Green Finance csoport ingatlanprojektjeinek nagyrésze a nap erejéből nyeri az energiát. A vállalatcsoport tulajdonában ezen túlmenően saját napelemlétesítmények is vannak annak érdekében, hogy támogassa a napáramot és nagyobb hálózati- és energiastabilitásról gondoskodjon. A Green Finance vezetői azon a véleményen vannak, hogy növelni kell a megújuló energiába történő állami és magánbefektetéseket, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni az innovatív üzleti modellekre annak érdekében, hogy a világ energiarendszereit fenntarthatóan meg lehessen változtatni. A Green Finance a mobilitás területén is a fenntarthatóság mellett teszi le a voksát. Az alternatív meghajtással rendelkező járművek 2022-ben már 54%-ot tettek ki a vállalatnál. Az a célunk, hogy 2024-ig ezt 75 %-ra növeljük. Ennek érdekében a belső égésű motorral rendelkező járműveket fokozatosan lecseréljük hibrid vagy elektromos meghajtású járművekre.

A fenntartható gazdasági növekedéshez az szükséges, hogy a vállalatok megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek ösztönzik a gazdaságot, és ugyanakkor nem jelentenek terhelést a környezetre. A Green Finance csoport projektjei és tevekénységei a különösen gyorsan fejlődő ágazatokba tartoznak: megújuló energiák, értékes ingatlanok és fenntartható tőkebefektetések. Ezek a társadalom számára releváns témakörök ráadásul egyre nagyobb politikai támogatást élveznek, és egyre inkább a média figyelmének középpontjába kerülnek. Ezen túlmenően javítani kell a fenntartható pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy vagyoni értéket lehessen felépíteni és produktív befektetéseket lehessen eszközölni.

Az infrastruktúrába történő befektetések döntő jelentőséggel bírnak a fenntartható fejlődés, továbbá sok országban a közösségek erősítése szempontjából. Régóta köztudott, hogy a termelékenység és a jövedelem növeléséhez, valamint az egészségügyi és a képzési eredmények javításához az infrastruktúrába történő befektetésekre van szükség. A Green Finance csoport elsősorban a fekvésük alapján választja ki az ingatlanprojektjeit. Például az összes ingatlan nagyon jól megközelíthető tömegközlekedéssel, ennek következtében rövidebbek a munkába vezető utak és energiatakarékossá válik a szállítás.

Azonos munkáért azonos bérhez való jog: a Green Finance csoportnál kiegyensúlyozott a bérszínvonal, nemtől és származástól függetlenül. Teljesen mindegy, hogy egy Business Partner nő vagy férfi, a közvetített és befizetett szerződésekért járó jutalék nemtől független, és annak mértéke nők és férfiak esetében megegyezik. A vállalatcsoport nem tűr el semmilyen diszkriminációt a nők és férfiak munkájáért járó díjazás területén. A vállalat elismeri minden egyes munkatárs teljesítményét, és elismerését anyagiak formájában is kifejezésre juttatja.

A Green Finance csoport ingatlanprojektjeinél fontos szerepet játszik a fenntarthatóság témája. Ennek megfelelően a vállalat azokon a településeken választja ki az ingatlanjait, amelyek szintén ezt a hitvallást követik. Jó példa erre Weng község, ahol a Green Finance csoport a legutóbbi ingatlanprojektjei egyikét valósította meg. Weng községben található a Hargassner cég, amelyik fa nyersanyag segítségével környezetkímélő fűtést tesz lehetővé. A korszerű, nagyon magas hatásfokú fűtőberendezések építése, valamint az új munkahelyek teremtése fenntartható gondolkodásmódot jelentenek, amely megegyezik a Green Finance csoport filozófiájával.

A Green Finance csoport fenntartható fogyasztásának az a célja, hogy „kevesebbel többé és jobbá váljon“, a kulcsszó: minőség a mennyiség helyett. A vállalatcsoport folyamatosan optimalizálja az erőforrás-felhasználását vállalkozói tevékenysége minden területén. Ez többek között az erőforrások megtakarítását, illetve az erőforrások felhasználásának elkerülését, a fenntartható fogyasztást és a felelősségteljes termelési módot jelenti. Így a Green Finance újrahasznosított papírt használ az összes reklámtárgyához, elkerüli a felesleges megrendeléseket, és sok esetben online lehívható adatállományokat használ. A hulladék keletkezésének megelőzését és a hulladék szelektív gyűjtését is kiemelt figyelemmel kezeli a vállalat.

A klímaváltozás mindannyiunkat érint. Az időjárási viszonyok változnak, és az üvegházhatású gázok kibocsátása a történelem valaha volt legmagasabb értékeit éri el. A megfelelő intézkedések nélkül a Föld átlagos felszíni hőmérsékletének növekedése ebben az évszázadban vélhetően túllépi a három Celsius-fokot. Ez a legszegényebbeket és a leggyengébbeket érinti a legnagyobb mértékben. Annak érdekében, hogy úrrá legyünk az üvegházhatású gázok kibocsátásán, a Green Finance csoport életre hívta a 10.000 fa programot. Ennek keretében a cég tulajdonában álló területeket biztosítunk arra, hogy azokra 10.000 fát lehessen ültetni.

A víz fontos globális erőforrás, a fenntartható jövő jelentős részét képezi, hogy gondosan bánjunk a vízzel. Az esővizet, az ivóvizet, az időjárást, a klímát, a tengerpartokat, táplálékunk nagyrészét, sőt még az általunk belélegzett levegőben található oxigént is végeredményben a tenger bocsátja rendelkezésünkre, és az szabályozza. A Green Finance csoport a vállalat mindennapjai során üvegből készült palackokat használ a műanyagpalackok helyett, ahol csak lehet, elkerüli a műanyaghulladékot, a lebomló és az újrahasznosított reklámtárgyak mellett teszi le a voksát, és folyamatosan figyel a környezetvédelmi szabványokra.

A Föld felszínének 30,7 százalékát erdők borítják, amelyek nem csak élelmezésbiztonságot és védett területeket nyújtanak, hanem döntő jelentőséggel bírnak a klímaváltozás elleni küzdelem, a biológiai sokféleség védelme és az indigén népcsoportok szempontjából is. A Green Finance csoport időközben Ausztriában több mint 20 hektár saját tulajdonában lévő erdőterületen gazdálkodik, és a területek mennyisége emelkedő tendenciát mutat. A vállalat ügyel arra, hogy elsősorban a vegyes erdőket részesítse előnyben, és ezt illetően nagyon hosszú távon gondolkodik: ezen területek hozadéka ugyanis majd csak a következő utáni generáció számára lesz elérhető, ami összhangban van a vállalat fenntartható gondolkodásmódjával.

A Green Finance csoport számára az igazságosság és a fairness témaköre különösen fontos. Nagyon gyakran előfordulnak vállalatoknál az előléptetések során olyan szubjektív szempontok, amelyek végső soron meghatározzák az előléptetésben részesülő személy kiválasztását. Ez nagyon gyakran valamiféle „sógorság-komasággal”, atyafipártolással, stb. függ össze. A Green Finance Broker AG-ban egyértelmű és világos karrierterv áll rendelkezésre, amely részletekbe menően meghatározza a szükséges kritériumokat. És ezek a kritériumok csak tényekből állnak, amelyek végül döntenek az előléptetésekről, és a döntéshozókkal ápolt kapcsolatok egyáltalán nem játszanak semmilyen szerepet.

Különösen az értékesítésre igaz, hogy szinte lehetetlen a meghatározott karriercélokat egyedül elérni. Az embernek mindig szüksége van egy teamre ahhoz, hogy elérhesse a vállalat legmagasabb pozícióit. A Green Finance csoport a „if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together“ /ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha messzire akarsz menni, menj másokkal együtt/ mottónak megfelelően szorgalmazza a csapatszellemet a vállalaton belül. Az egyes csoportok között partnerségek alakulnak, amelyek megjelennek a magánéletben is, ahol aztán igazi, életre szóló barátságok szövődnek. Hiszen a team mindig erősebb, mint az egyén.