17 CILJEVA – UJEDINJENI NARODI

Agenda 2030. sa svojih 17 ciljeva održiva razvoja („Sustainable Development Goals”, „SDG-ovi”) globalni je plan za promicanje održiva mira i dobrobiti te zaštite našeg planeta. Od 2016. sve države rade na integraciji ove zajedničke vizije borbe protiv siromaštva i smanjenja nejednakosti u nacionalne razvojne planove. Pri tome je osobito važno baviti se potrebama i prioritetima najugroženijih skupina stanovništva i država – jer će se 17 ciljeva moći ostvariti do 2030. samo ako nitko tijekom toga postupka ne bude zakinut.

Kako društvo Green Finance provodi Agendu 2030?

Društvo Green Finance Group postavilo si je cilj da svoje aktivnosti usmjeri na održivost, zbog čega su globalni ciljevi održivosti integrirani u relevantne strategije i programe te se po potrebi razvijaju akcijski planovi i mjere. Tematski prioriteti temelje se na našem Izvješću o odgovornosti i održivosti („Responsibility & Sustainability Report”).

Koji doprinos društvo Green Finance ostvaruje postizanju ciljeva?

Društvo Green Finance Group AG provodi mjere u različitim područjima za provedbu globalnih ciljeva održivosti, na primjer u sljedećima:

Posebno u vrijeme kada se većina ljudi bori s problemima rastućih energetskih cijena i inflacije važno je stvoriti održiva radna mjesta i promicati jednakost. U grupaciji poduzeća Green Finance svaka osoba ima priliku izgraditi unosan dodatni izvor prihoda bez potrebe za većim ulaganjima (npr. u strojeve ili posebnu radnu opremu). Kako osobe koje mijenjaju karijeru tako i iskusni radnici dobro došli su raditi u grupaciji poduzeća.

Grupacija poduzeća Green Finance predstavlja dobar primjer. Grupacija poduzeća donira za ljude u našem društvu koji to nisu u mogućnosti činiti sami i koji su se, katkad i bez vlastite odgovornosti, našli u kriznoj situaciji. Bez obzira na to je li riječ o internim kampanjama prikupljanja sredstava za pomoć djeci oboljeloj od raka ili angažmanu pojedinačnih zaposlenika koji su predani borbi protiv gladi u Africi. U društvu Green Finance ekologija, ekonomija i socijalna pitanja uvijek su dio jednog te istog fokusa. Društveni i socijalni angažman jasno su u prvom planu.

Osiguravanje zdrava načina života i promicanje dobrobiti svakog zaposlenika ključni su za održiv razvoj poduzeća. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života jedna je od glavnih tema grupacije poduzeća. Društvo Green Finance od samog početka svojim prodajnim partnerima omogućuje ostvarivanje upravo te ravnoteže između poslovnih obveza i slobodnog vremena. Naime, kvalitetna ravnoteža između poslovnog i privatnog života čini ljude sretnijima, a od toga istovremeno profitira i poduzeće. Zaposlenici koji smatraju da imaju više izbora i više kontrole nad svojim životom osjećaju se bolje na radnom mjestu. Rezultat toga jest smanjenje količine izostanaka s posla, bolesti i stresa te istodobno motiviranje za postizanje vrhunskih rezultata.

Kvalitetno obrazovanje temelj je stvaranja održivih rješenja za budućnost i poboljšanja kvalitete vlastita života. U grupaciji poduzeća Green Finance svatko ima priliku postati poslovni partner, dakle, ne samo ljudi s iskustvom u industriji, već i osobe koje mijenjaju karijeru. Grupacija poduzeća veliku važnost pridaje širokom spektru edukacija koje su usto potpuno besplatne. Zaposlenici se obučavaju kroz niz mjera obuke i radionica u širokom spektru područja te opremaju potrebnim znanjem i iskustvom za svoje poslovanje.

Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužna osnova za miran, prosperitetan i održiv svijet. Žene obogaćuju korporativnu kulturu ne samo u administraciji i marketingu, već i u prodaji, kojom i dalje dominiraju muškarci, a grupacija poduzeća predstavlja ogledan primjer u pogledu toga. Naime, jednakim pristupom za žene i zastupljenošću u procesima gospodarskog odlučivanja potiče se transformacija prema održivu gospodarskom rastu i ostvaruje doprinos društvu kao cjelini.

Nedostatak vode, loša kakvoća vode i neadekvatni sanitarni uvjeti utječu na sigurnost hrane i kvalitete života ljudi diljem svijeta. Grupacija poduzeća u svim se svojim projektima i aktivnostima brine o zaštiti i očuvanju podzemnih voda. Dobar primjer toga jest kompleks Green Business Center Linz, čije se zemljište nalazi u vodozaštitnoj zoni. Ovdje je postojeći asfalt onečišćen zagađivačima iskopan i oporabljen kako bi se zaštitili izvori podzemnih voda i održala njihova izvrsna kvaliteta.

Većina nekretninskih projekata grupacije poduzeća Green Finance Group energiju dobiva od Sunčeva svjetla. Grupacija poduzeća također ima vlastite fotonaponske sustave za promicanje upotrebe solarne energije te osiguravanje veće stabilnosti mreže i energije. Rukovoditelji društva Green Finance mišljenja su da se za preobrazbu svjetskih energetskih sustava moraju povećati javna i privatna ulaganja u obnovljivu energiju i veći naglasak staviti na inovativne poslovne modele. Društvo Green Finance također se fokusira na održivost kada je riječ o mobilnosti. Godine 2022. poduzeće je već imalo 54 % alternativnih voznih pogona. Cilj je taj broj do 2024. povećati na 75 %. U tu se svrhu vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem postupno zamjenjuju hibridnim ili električnim vozilima.

Održivi gospodarski rast obvezuje poduzeća na stvaranje uvjeta kojima se potiče gospodarstvo, a koji istovremeno ne štete okolišu. Projekti i aktivnosti grupacije poduzeća Green Finance ubrajaju se među sektore koji bilježe najveći rast: obnovljivi izvori energije, vrijedne nekretnine i održiva kapitalna ulaganja. Ove teme koje su relevantne za društvo sve više promiče i politička sfera te su u fokusu medija. Osim toga, pristup održivim financijskim uslugama mora se poboljšati kako bi se izgradila vrijednosna imovina i provela produktivna ulaganja.

Ulaganja u infrastrukturu ključna su za održiv razvoj i jačanje zajednica u brojnim državama. Odavno je poznato da povećanje produktivnosti i prihoda te poboljšanje zdravstvenih i obrazovnih rezultata iziskuju ulaganja u infrastrukturu. Grupacija poduzeća Green Finance svoje nekretninske projekte odabire prvenstveno na temelju lokacije. Na primjer, sva su zemljišta vrlo lako dostupna javnim prijevozom, što rezultira kraćim putovanjima i prijevozom, čime se ostvaruje ušteda energije.

Pravo na jednaku plaću za jednak rad: iznos plaća uravnotežen je u grupaciji poduzeća Green Finance, bez obzira na spol i podrijetlo. Bez obzira na to jeste li poslovni partner ili partnerica, provizija za posredovanje i plaćene ugovore neovisna je o spolu i jednaka za obje strane. Grupacija poduzeća ne tolerira nikakvu diskriminaciju u plaćama između žena i muškaraca. Poduzeće prepoznaje učinak svakog pojedinog zaposlenika i zna kako ga financijski kompenzirati.

Održivost igra važnu ulogu u nekretninskim projektima grupacije poduzeća Green Finance. Poduzeće odabire svoje nekretnine na onim mjestima koja također žive ovaj kredo. Dobar primjer za to jest općina Weng, u kojoj je grupacija poduzeća Green Finance provela svoj sljedeći nekretninski projekt. Ondje se nalazi sjedište poduzeća Hargassner, koje omogućuje ekološki prihvatljivo grijanje drvnom sirovinom. Izgradnjom suvremenih, visoko učinkovitih sustava grijanja i otvaranjem novih radnih mjesta razmišlja se održivo, što je u skladu s filozofijom grupacije poduzeća Green Finance.

12. Cilj održive potrošnje grupacije poduzeća Green Finance jest „postići veće i bolje rezultate manjom potrošnjom”, a ključno geslo glasi: kvaliteta, a ne količina. Grupacija poduzeća kontinuirano optimizira potrošnju resursa u svim područjima poduzetničkog djelovanja. Između ostalog, pri tome je riječ o štednji i izbjegavanju iskorištavanja resursa, održivoj potrošnji i odgovornim načinima proizvodnje. Na primjer, grupacija poduzeća Green Finance rabi reciklirani papir za sve svoje promidžbene artikle, odbacuje nepotrebne narudžbe i često upotrebljava internetske datoteke koje je moguće pozvati. Također, poduzeće veliku važnost pridaje temi izbjegavanja nastanka i odvajanja nastalog otpada.

Klimatske promjene utječu na sve nas. Vremenski se obrasci mijenjaju i emisije stakleničkih plinova dosežu svoje najviše razine u povijesti. Ne poduzme li se ništa, prosječna površinska temperatura Zemlje vjerojatno će premašiti tri Celzijeva stupnja u ovom stoljeću. Najsiromašniji i najugroženiji pri tome su najteže pogođeni. Kako bi kontrolirala emisije stakleničkih plinova, grupacija poduzeća Green Finance razvila je program sadnje 10 000 stabala. U okviru njega površine u vlasništvu poduzeća predviđene su za sadnju 10 000 stabala.

Pažljiva upotreba vode, važnog globalnog resursa, ključan je dio održive budućnosti. Kišnicu, vodu za piće, vremenske prilike, klimu, obale, velik dio onoga što jedemo te čak i kisik u zraku koji udišemo u konačnici osigurava i regulira more. Grupacija poduzeća Green Finance u svakodnevnom poslovanju upotrebljava staklene boce umjesto plastičnih, izbjegava plastični otpad gdje god je moguće, oslanja se na razgradive i reciklirane oglašivačke materijale te uvijek pazi na ekološke standarde.

Šume prekrivaju 30,7 % Zemljine površine te ne samo da osiguravaju sigurnost hrane i utočište, već su također ključne za borbu protiv klimatskih promjena, zaštitu biološke raznolikosti i potporu autohtonim narodnim skupinama. Grupacija poduzeća Green Finance danas posjeduje i upravlja više od 20 hektara šumskih površina u Austriji, a taj trend bilježi neprestan rast. Poduzeće posebno želi poticati miješane šume i u tomu smislu razmišlja vrlo dugoročno: plodove ovih površina ubirat će tek sljedeće generacije, što se podudara s održivim načinom razmišljanja poduzeća.

Grupaciji poduzeća Green Finance posebno je važno pitanje pravde i poštenja. Kada je riječ o promaknućima, u poduzećima vrlo često postoje subjektivni aspekti koji u konačnici govore u prilog odabiru promaknute osobe. To vrlo često ima veze s „nepotističkim postupanjem” itd. Društvo Green Finance Broker AG ima jasan karijerni plan u kojemu su detaljno obrazloženi potrebni kriteriji. U poduzeću postoje samo činjenice koje u konačnici određuju promaknuća, a odnosi s donositeljima odluka pri tome ne igraju apsolutno nikakvu ulogu.

Pogotovo je u prodaji gotovo nemoguće samostalno postići definirane karijerne ciljeve. Uvijek je potreban tim kako bi se moglo dospjeti do najviših pozicija unutar poduzeća. „Ako želite dospjeti brzo, idite sami. Ako želite dospjeti daleko, idite zajedno.” – to je geslo kojim grupacija poduzeća Green Finance potiče timski duh među zaposlenicima. Između pojedinih skupina razvijaju se partnerstva, koja sežu i u privatnu sferu, gdje se stvaraju prava prijateljstva za cijeli život. Naime, snaga tima uvijek je jača od snage pojedinca.