Green Finance Group AG

0

DRŽAVE

0

DRUŠTVA-
KĆERI

0

LOKACIJE

Održivost je uspjeh
grupacije poduzeća Green Finance

Kao matično društvo međunarodne grupacije poduzeća Green Finance, društvo Green Finance Group AG fokusira se na održive strategije u modernom poslovnom svijetu. Dugoročni poslovni odnosi te svjesna usmjerenost na održivost i okoliš temelj su uspjeha grupacije poduzeća Green Finance.

Društva grupacije poduzeća Green Finance posvećena su različitim poslovnim područjima pod zajedničkim kredom: stvaranje vrijednosti za dobrobit svih uključenih. U pogledu toga već postižemo uspjehe u nekoliko država.

Društvo Green Finance Broker AG nudi sjajne programe, financiranje i jedinice za obuku o širokom spektru tema.

MI SMO
GRUPACIJA PODUZEĆA GREEN FINANCE

Društvo Green Finance Group AG i njegova društva-kćeri djeluju međunarodno i nude širok raspon usluga.
Društvo Green Finance Group AG djeluje kao holding tvrtka, a kao matično društvo grupacije poduzeća
Green Finance donosi cjelokupne strateške korporativne odluke. Kao rezultat toga, ono je uvelike odgovorno za fokusiranje na održiva područja.
Zelenom misijom, „Green Mission”, društvo Green Finance fokusira se na održivost u svojim ključnim područjima nekretnina, energije i financijskih ulaganja.
Grupacija poduzeća Green Finance također se fokusira na održivost kada je riječ o mobilnosti u svakodnevnom radnom životu. Godine 2022. već smo imali 54 % alternativnih voznih pogona. Cilj je taj broj do 2024. povećati na 75 %. U tu se svrhu vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem postupno zamjenjuju hibridnim ili električnim vozilima.

GRUPACIJA PODUZEĆA GREEN FINANCE

Upoznajte naša društva-kćeri:

Responsibilty & Sustainability

Zelenom misijom, „Green Mission”, društvo Green Finance fokusira se na održivost u svojim ključnim područjima nekretnina, održive energije i financijskih ulaganja.
Društvo Green Finance Group postavilo si je cilj da svoje aktivnosti usmjeri na održivost, zbog čega su globalni ciljevi održivosti integrirani u relevantne strategije i programe te se po potrebi razvijaju akcijski planovi i mjere. Tematski prioriteti temelje se na Izvješću o odgovornosti i održivosti („Responsibility & Sustainability Report”).
Grupacija poduzeća Green Finance danas posjeduje i upravlja više od 20 hektara šumskih površina u Austriji, a taj trend bilježi neprestan rast. Poduzeće posebno želi poticati miješane šume i u tomu smislu razmišlja vrlo dugoročno.
weiß
Green Finance Logo