Green Finance Group AG

0

KRAJINY

0

DCÉRSKE
SPOLOČNOSTI

0

LOKALITY

Udržateľnosť je úspech
podnikateľskej skupiny Green Finance

Ako materská spoločnosť medzinárodnej skupiny Green Finance sa spoločnosť Green Finance Group AG zasadzuje o udržateľné stratégie v modernom svete podnikania. Dlhodobé obchodné vzťahy a vedomé zameranie sa na udržateľnosť a životné prostredie sú základom úspechu podnikateľskej skupiny Green Finance.

Spoločnosti skupiny Green Finance sa venujú rôznym oblastiam podnikania pod spoločným krédom: Vytvárať hodnotu v prospech všetkých zúčastnených. Preto sme úspešní už v mnohých krajinách.

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka skvelé programy, podporu a vzdelávacie programy s najrozmanitejšími témami.

MY SME
SKUPINA GREEN FINANCE

Green Finance Group AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia na medzinárodnej úrovni a ponúkajú širokú škálu služieb.
Green Finance Group AG vystupuje ako holdingová spoločnosť a ako líder
skupiny Green Finance určuje celkové strategické firemné rozhodnutia. V dôsledku toho je vo veľkej miere zodpovedná za orientáciu na trvalo udržateľné oblasti.
V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií.
Green Finance sa zameriava aj na udržateľnosť, pokiaľ ide o mobilitu v každodennom pracovnom živote. V roku 2022 sme mali až 54 % v alternatívnych pohonoch. Cieľom je zvýšenie na 75 % do roku 2024. Za týmto účelom sa vozidlá so spaľovacími motormi postupne nahrádzajú hybridnými alebo elektrickými vozidlami.

PODNIKATEĽSKÁ SKUPINA GREEN FINANCE

Spoznajte naše dcérske spoločnosti:

Zodpovednosť a udržateľnosť

V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.
Skupina Green Finance si dala za úlohu zamerať svoje aktivity na udržateľnosť, a preto sú globálne ciele udržateľnosti integrované do príslušných stratégií a programov a v prípade potreby sú vypracované akčné plány a opatrenia. Ťažiskové tematické body sa zameriavajú na zodpovednosť a udržateľnosť.
Green Finance Gruppe v súčasnosti vlastní a obhospodaruje viac ako 20 hektárov lesov v Rakúsku a trend je stúpajúci. Spoločnosť sa usiluje najmä o zväčšovanie plochy zmiešaných lesov a v tomto smere uvažuje veľmi dlhodobo.
weiß
Green Finance Logo