Green Finance Group AG

0

KRAJINY

0

DCÉRSKE
SPOLOČNOSTI

0

LOKALITY

Udržateľnosť je úspech
podnikateľskej skupiny Green Finance

Ako materská spoločnosť medzinárodnej skupiny Green Finance sa spoločnosť Green Finance Group AG zasadzuje o udržateľné stratégie v modernom svete podnikania. Dlhodobé obchodné vzťahy a vedomé zameranie sa na udržateľnosť a životné prostredie sú základom úspechu podnikateľskej skupiny Green Finance.

Spoločnosti skupiny Green Finance sa venujú rôznym oblastiam podnikania pod spoločným krédom: Vytvárať hodnotu v prospech všetkých zúčastnených. Preto sme úspešní už v mnohých krajinách.

Spoločnosť Green Finance Broker AG ponúka skvelé programy, podporu a vzdelávacie programy s najrozmanitejšími témami.

Beprechung mit Notebook an Tisch
Besprechungsbild mit Model des GBC Wien auf dem Tisch
Gruppenfoto der Direktoren von Green Finance
Visualisierung des MEG Weng mittels 3d Modell
3d Visualisierung des GBC Wien
Das Gebäude GBC Linz von vorne
GBC-Graz
Schloss Hantberg
MEG Mauerkirchen
Luftaufnahme des Hotel Römerstein

MY SME zelená finančná skupina

Green Finance Group AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia na medzinárodnej úrovni a ponúkajú širokú škálu služieb.
Green Finance Group AG pôsobí ako holdingová spoločnosť a ako vedúci
Skupina Green Finance Group určuje celkové strategické rozhodnutia spoločnosti. V dôsledku toho je do veľkej miery zodpovedný za zameranie sa na udržateľné oblasti.
V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií.
Green Finance sa zameriava aj na udržateľnosť, pokiaľ ide o mobilitu v každodennom pracovnom živote. V roku 2022 sme mali až 54 % v alternatívnych pohonoch. Cieľom je zvýšenie na 75 % do roku 2024. Za týmto účelom sa vozidlá so spaľovacími motormi postupne nahrádzajú hybridnými alebo elektrickými vozidlami.

My sme SKUPINA GREEN FINANCE

Green Finance Group AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia na medzinárodnej úrovni a ponúkajú širokú škálu služieb.
Green Finance Group AG vystupuje ako holdingová spoločnosť a ako líder
skupiny Green Finance určuje celkové strategické firemné rozhodnutia. V dôsledku toho je vo veľkej miere zodpovedná za orientáciu na trvalo udržateľné oblasti.
V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií.
Green Finance sa zameriava aj na udržateľnosť, pokiaľ ide o mobilitu v každodennom pracovnom živote. V roku 2022 sme mali až 54 % v alternatívnych pohonoch. Cieľom je zvýšenie na 75 % do roku 2024. Za týmto účelom sa vozidlá so spaľovacími motormi postupne nahrádzajú hybridnými alebo elektrickými vozidlami.

PODNIKATEĽSKÁ SKUPINA GREEN FINANCE

Spoznajte naše dcérske spoločnosti:

Zodpovednosť a udržateľnosť

V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.
Skupina Green Finance si dala za úlohu zamerať svoje aktivity na udržateľnosť, a preto sú globálne ciele udržateľnosti integrované do príslušných stratégií a programov a v prípade potreby sú vypracované akčné plány a opatrenia. Ťažiskové tematické body sa zameriavajú na zodpovednosť a udržateľnosť.
Green Finance Gruppe v súčasnosti vlastní a obhospodaruje viac ako 20 hektárov lesov v Rakúsku a trend je stúpajúci. Spoločnosť sa usiluje najmä o zväčšovanie plochy zmiešaných lesov a v tomto smere uvažuje veľmi dlhodobo.
weiß
GFAllgemein_RSReport