Green Finance Group AG

O NÁS

Ako materská spoločnosť medzinárodnej skupiny Green Finance sa spoločnosť Green Finance Group AG zasadzuje o udržateľné stratégie v modernom svete podnikania. Dlhodobé obchodné vzťahy a vedomé zameranie sa na udržateľnosť a životné prostredie sú základom úspechu podnikateľskej skupiny Green Finance.

Spoločnosti skupiny Green Finance sa venujú rôznym oblastiam podnikania pod spoločným krédom: Vytvárať hodnotu v prospech všetkých zúčastnených. Preto sme úspešní už v mnohých krajinách.

Ako experti na hodnotné nehnuteľnosti, obnoviteľnú energiu a udržateľné kapitálové investície je Green Finance Group AG ideálnym kontaktným partnerom pre každého, kto chce zo svojich peňazí vyťažiť viac Dlhodobé obchodné vzťahy sú základom úspechu podnikateľskej skupiny Green Finance. Záujmy zákazníkov, dodávateľov, akcionárov a našich obchodných partnerov Green Business sú dokonale zladené v prospech všetkých zúčastnených. Naším krédom je generovať pasívny príjem s hodnotnými nehnuteľnosťami ako aj spravodlivý úrok s udržateľnými investíciami. V oblasti obnoviteľných energií ponúkame našim komerčným zákazníkom s vysokou ročnou spotrebou elektriny možnosť fotovoltaického systému bez kapitálových investícií.

Medzičasom sa stalo súčasťou úspešného príbehu Green Finance viac ako 5.284 partnerov Green Business v piatich krajinách vo viac ako 20 lokalitách. Expanzia do ďalších európskych krajín už prebieha.

Anführungszeichen Weiß
Christian Schauer Green Finance CEO

„Ak chceš pohnúť svetom,
mal by si sa najskôr pohnúť sám.“


Pozývam vás tiež, aby ste urobili krok smerom k budúcnosti, v ktorej žiť bude stáť za to – pretože spolu píšeme príbeh zeleného úspechu.

CEO, Green Finance Group AG
Organigramm Green Finance mit Tochterunternehmen

Green Finance Broker AG

Organigramm Green Finance mit Tochterunternehmen

Green Finance Broker AG

V rámci podnikateľskej skupiny je spoločnosť Green Finance Broker AG expertom na manažérske, administratívne a poradenské služby. Medzinárodná sieť spoločnosti zahŕňa viac ako 5 000 kooperačných partnerov v piatich krajinách a viac ako 40 000 zákazníckych vzťahov.

Ako jadro podnikateľskej skupiny je spoločnosť Green Finance Capital AG zodpovedná za financovanie skupiny spoločností Green Finance a poskytuje tak kapitál pre obchodné oblasti rozvoja nehnuteľností, kapitálových investícií a obnoviteľných energií.

Spoločnosť Zenith GmbH je súčasťou skupiny Green Finance od januára 2021. Spoločnosť pôvodne založená v roku 2013 poskytuje okrem iného služby v oblasti sprostredkovania úverov, poistenia a spracovania dát.

Spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH je súčasťou skupiny Green Finance od novembra 2019 a zaoberá sa prevzatím nákladov právneho zastúpenia za poškodené osoby s cieľom pomôcť im pri vymáhaní ich nárokov.

Spoločnosť ImmoWerte GmbH sa zaoberá rôznymi obchodnými oblasťami: prenájmom hnuteľného majetku, rozvojom a prenájmom nehnuteľností. Spoločnosť kladie osobitný dôraz na získavanie a revitalizáciu nehnuteľností, u ktorých sa očakáva nárast ich hodnoty.

Spoločnosť Green Assets AT GmbH bola založená za účelom získavania, rozvoja a prenájmu nových developerských projektov v oblasti nehnuteľností. Podnikateľským zámerom spoločnosti Green Assets AT GmbH je získanie, spravovanie, prenájom a prevádzka nehnuteľností, ako aj vlastníctvo a nákup akcií spoločností.

Green Assets AT GmbH
Green Castle Hantberg volle Größe

Podnikateľským zámerom spoločnosti Green Castle Hantberg GmbH je vlastníctvo, prevádzka, rozvoj a prenájom zámku Hantberg vrátane okolitých nehnuteľností. Adresa zámku Hantberg je Johnsdorf 4, 8350 Fehring.

Spoločnosť Green Business Center Graz GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c, vrátane administratívnej budovy, ktorá sa tam nachádza. Účelom spoločnosti je vlastniť, prevádzkovať a prenajímať túto nehnuteľnosť.

Green Business Center Linz GmbH

Spoločnosť Green Business Center Linz GmbH je vlastníkom nehnuteľností budúceho obchodného centra Green Business Center v rakúskom Linzi. V tomto realitnom projekte vzniká moderný multinájomný kancelársky komplex s reštauráciami a podzemným parkoviskom.

Spoločnosť Green Business Center Wien GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 1110 Viedeň, Leberstrasse 122. Účelom spoločnosti je vlastniť, rozvíjať, postaviť a prenajímať novú administratívnu a obchodnú budovu.

Green Finance Logo

VÍZIA 2030

0

VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

0

GREEN BUSINESS

PARTNER

SÚ MILIONÁRI

0

GREEN FINANCE

SPOLU LOKALITY

V CELEJ EURÓPE

0

DREAM CARS

0

AKTÍVNI

BUSINESS PARTNER

0

GREEN ACADEMY

RESORTS

1 miliarda eur

AKTÍVA SPOLU

0

GREEN BUSINESS

CENTER