Green Finance Group AG

O NAS

Green Finance Group AG je matično podjetje mednarodne skupine Green Finance, ki se osredotoča na izbiro trajnostnih strategij v sodobnem poslovnem svetu. Dolgoročnost poslovnih odnosov ter zavestna usmerjenost v trajnost in okoljevarstvo sta osnovi uspeha skupine podjetij Green Finance.

Družbe v skupini Green Finance delujejo na različnih poslovnih področjih s skupnim ciljem: ustvariti vrednost v korist vseh sodelujočih. Zato uspešno poslujemo že v več državah.

Podjetje Green Finance Group AG je strokovnjak za dragocene nepremičnine, obnovljive vire energije in trajnostne naložbe, zato je popolna izbira za vsakogar, ki želi s svojim denarjem ustvariti večjo vrednost. Dolgoročni poslovni odnosi so osnova uspeha skupine podjetij Green Finance. Interesi strank, dobaviteljev, delničarjev in naših poslovnih partnerjev Green so popolnoma usklajeni in usmerjeni v korist vseh sodelujočih. Naš cilj je ustvariti pasivni dohodek z dragocenimi nepremičninami in zagotoviti poštene obresti s trajnostnimi naložbami. Na področju obnovljivih virov energije svojim poslovnim odjemalcem z visoko letno porabo električne energije ponujamo možnost namestitve fotovoltaičnega sistema brez kapitalske naložbe.

Več kot 6300 zelenih poslovnih partnerjev v šestih državah na 20 lokacijah je zdaj del zgodbe o uspehu zelenega financiranja. Širitev v druge evropske države je že v teku.

Anführungszeichen Weiß
Christian Schauer Green Finance CEO

»Če želite premakniti svet,
se najprej začnite premikati sami.«


Vabim vas, da naredite korak proti prihodnosti, v kateri je vredno živeti – skupaj pišemo zeleno zgodbo o uspehu.

CEO, Green Finance Group AG
Organigramm Green Finance mit Tochterunternehmen

Green Finance Broker AG

Organigramm Green Finance mit Tochterunternehmen

Green Finance Broker AG

Družba Green Finance Broker AG je v skupini podjetij strokovnjak za vodenje, upravljanje in svetovanje. Njegova mednarodna mreža vključuje več kot 6300 sodelujočih partnerjev v šestih državah in več kot 49.000 odnosov s strankami.

Podjetje Green Finance Capital AG je jedro skupine podjetij in je odgovorno za financiranje podjetij v skupini Green Finance ter tako zagotavlja kapital za poslovna področja razvoja nepremičnin, kapitalskih naložb in obnovljivih virov energije.

Podjetje Zenith GmbH je sestavni del skupine Green Finance od januarja 2021. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2013 in med drugim opravlja storitve na področju kreditnega posredništva, zavarovalniškega posredovanja in obdelave podatkov.

Podjetje LVA24 Prozessfinanzierung GmbH je del skupine Green Finance od novembra 2019, ukvarja pa s prevzemom plačila pravnih stroškov oškodovancev za podporo pri uveljavljanju njihovih zahtevkov.

Podjetje ImmoWerte GmbH se ukvarja s številnimi poslovnimi področji: najem opreme, razvoj nepremičnin in najem nepremičnin. Podjetje namenja posebno pozornost nakupu in obnovi nepremičnin z namenom povečanja njihove vrednosti.

Podjetje Green Assets AT GmbH je bilo ustanovljeno za nakup, razvoj in najem novih nepremičninskih razvojnih projektov. Poslovni namen podjetja Green Assets AT GmbH je nakup, administacija, najem in upravljanje nepremičnin ter lastništvo in nakup deležev v podjetjih.

Green Assets AT GmbH

Poslovni namen podjetja Green Castle Hantberg GmbH je lastništvo, upravljanje, razvoj in najem gradu Hantberg in okoliških posesti. Grad Hantberg se nahaja na naslovu Johnsdorf 4, 8350 Fehring.

Podjetje Green Business Center Graz GmbH je lastnik zemljišča in poslovne stavbe na naslovu Liebenauer Hauptstrasse 82c, 8041 Gradec. Poslovni namen podjetja je lastništvo, upravljanje in najem te nepremičnine.

Podjetje Green Business Center Linz GmbH je nepremičninski lastnik bodočega poslovnega centra Green Business Center v Linzu v Avstriji. V sklopu tega nepremičninskega projekta se gradi sodoben večnajemniški poslovni kompleks z restavracijami in podzemno garažo.

Podjetje Green Business Center Wien GmbH je lastnik nepremičnine na naslovu Leberstrasse 122, 1110 Dunaj. Poslovni namen podjetja je lastništvo, razvoj, izgradnja in najem novih pisarn in poslovne stavbe.

VIZIJA ZA LETO 2030

0

ODNOSOV S STRANKAMI

0

GREEN BUSINESS

PARTNER

POSTANE MILIJONARJEV

0

GREEN FINANCE

LOKACIJ PODJETJA

PO VSEJ EVROPI

0

DREAM CARS

0

AKTIVNIH

BUSINESS PARTNER

0

GREEN ACADEMY

RESORTS

1 milijarda €

CELOTNA SREDSTVA

0

GREEN BUSINESS

CENTER