GREEN MISSION

PRIZADEVANJE ZA TRAJNOST PRI PODJETJU GREEN FINANCE

S poslanstvom Green si podjetje Green Finance prizadeva za trajnost na ključnih področjih: nepremičnine, trajnostni viri energije in finančne naložbe.

V mednarodni primerjavi se avstrijski gozdovi jasno razlikujejo od gozdov v drugih državah:

/ Gozd ima v Avstriji dvojno funkcijo – kot rekreacijski prostor in kot vir surovin. Gozdovi v tej državi so javno dostopni in služijo kot območje za rekreacijo lokalnih prebivalcev.

/ Pomembna prednost gospodarjenja z gozdovi: ljudje raje hodijo po negovanih gozdovih, poleg tega pa so dragocen vir lahko dostopnih surovin.

/ Les se uporablja kot surovina, gradbeni material in dragoceno gorivo.

Odgovornost in trajnost

S poslanstvom Green si podjetje Green Finance prizadeva za trajnost na ključnih področjih: nepremičnine, trajnostni viri energije in finančne naložbe.
Skupina Green Finance si je zadala nalogo, da zagotovi trajnost svojih dejavnosti, zato vključuje svetovne trajnostne cilje v ustrezne strategije in programe ter po potrebi razvija akcijske načrte in ukrepe. Tematske prednostne naloge temeljijo na poročilu o odgovornosti in trajnostnem razvoju.
Skupina Green Finance je trenutno lastnica in upraviteljica več kot 20 hektarjev gozdov v Avstriji, ta količina pa se stalno povečuje. Podjetje si močno prizadeva za razvoj predvsem mešanih gozdov, pri tem pa razmišlja dolgoročno.
weiß
GFAllgemein_RSReport
Zemljišča v Zgornji Avstriji,
ki so v lasti podjetja, bomo rezervirali
za pogozditev z 10.000 drevesi.
Grafik zu Beziehung Kunden

Stranke

 • Zadovoljstvo in potrebe strank sta na prvem mestu.
 • Visoki standardi kakovosti pri kapitalskih proizvodih.
 • Visoko zadovoljstvo najemnikov pri nepremičninskih projektih.
 • Zanesljiva in pravočasna izvedba vseh storitev.
prikaži manj pokaži več
Recycling Icon Green

Okolje

 • Osredotočenost na uporabo obnovljivih virov energije pri izdelavi proizvodov, gradnji pisarniških lokacij in izvedbi nepremičninskih projektov.
 • Upoštevanje okoljskih standardov pri proizvodnji tiskovin.
 • Zmanjšana uporaba talnih premazov pri nepremičninskih projektih.
 • Sodelovanje z društvi za zaščito narave, spomeniško varstvo in zaščito živali pri izvedbi naših nepremičninskih projektov.
prikaži manj pokaži več

Delničarji

 • Zavezanost delničarjev k odgovornemu ravnanju do podjetja.
 • Vključevanje, motiviranje in sodelovanje zaposlenih s pomočjo delniškega programa.
 • Visok delež lastnega kapitala za dolgoročno in stabilno vodenje podjetja.
prikaži manj pokaži več

Green Finance se osredotoča na trajnost tudi pri mobilnosti v vsakdanjem delovnem življenju. Do leta 2023 bo 72 % naših vozil električnih ali hibridnih. Do leta 2024 naj bi se ta delež povečal na 75 %. Da bi to dosegli, motorje z notranjim izgorevanjem postopoma nadomeščamo s hibridnimi ali električnimi vozili.

Elektro-Auto beim Laden R&S Report

Družbena in socialna prizadevanja

/ Podpora programom za pomoč otrokom, obolelih za rakom z zbiranjem sredstev na dogodkih podjetja.

/ Zavezanost in podpora podjetja dobrodelnim projektom poslovnih partnerjev.

/ Individualno sponzoriranje poslovnih partnerjev a športne in vadbene programe za otroke.

Projekt St. Isidor

Skupina Green Finance je v okviru slikarskega projekta za novi Green Business Center v Linzu podarila 5.000 EUR bolnišnici Sv. Izidorja in bo v zameno prejela 26 slik. Denar bo namenjen podpori otrok v Vili Kunterbunt.

Dodatna razlaga: v b olnišnici S v. I zidorja o troci p rejmejo p olno o skrbo s pomočjo terapevtskih in vzgojno-izobraževalnih ukrepov v bivalnih skupinah. Življenje otrok in mladostnikov pa ne poteka samo v šolah in bivalnih skupinah. Otroci radi preživljajo čas v »Vili Kunterbunt« v Isidorju, ki tej enoti ponuja izobraževalne dejavnosti za prosti čas.

prikaži manj pokaži več

Podpora operativni enoti WEGA

Zaradi smiselne uporabe smo prosto poslovno stavbo na naslovu Leberstrasse 122 v 11. dunajskem okrožju dali na razpolago operativni enoti WEGA. Enota WEGA je našo stavbo uporabljala za strelske, taktične in protiteroristične vaje ter vaje za reševanje talcev. Enota WEGA je posebna enota avstrijske policije v glavnem mestu Dunaj. Enota WEGA je pristojna predvsem za izvajanje operacij s povečano stopnjo tveganja. Čeprav je bila enota WEGA v preteklih letih večkrat prenovljena, gre za najstarejšo posebno policijsko enoto v Avstriji.

Enota WEGA je v zahvalo za priložnost, da lahko uporabi našo prazno stavbo za usposabljanje, organizirala predstavitev dejavnosti, pri kateri so se obiskovalci lahko v živo prepričali o profesionalnosti enote WEGA. Ta predstava je bila dobra izkušnja za vse nas in jo bomo še dolgo ohranili v spominu.

prikaži manj pokaži več

Projekt Lichtblickhof

Težko si je predstavljati hujšo usodo, kot je neozdravljiva bolezen otroka. Zato je še toliko bolj pomembno, da pametno porabimo čas, ki mu preostane. Lichtblickhof je bivališče za otroke z resnimi in neozdravljivimi boleznimi. Družine, ki jih je prizadela kruta usoda, spremlja ekipa strokovnjakov v Lichtblickhofu ter posebej trenirani terapevtski konji in živali. Na ta način je mogoče doseči trenutke veselja in zbrati moč za naloge, ki jih je še treba opraviti – ne glede na diagnozo in napovedi za prihodnost. Skupina Green Finance je zavezana k finančni pomoči čudoviti ustanovi v Lichtblickhofu, zato ji vsak december nameni znatno denarno vsoto.

prikaži manj pokaži več

Pomoč otrokom, obolelih za rakom

Ob 40. rojstnem dnevu našega CEO, dipl. inž. (VŠ) Christiana Schauerja, smo goste prosili, naj namesto daril podarijo donacije za pomoč otrokom v Zgornji Avstriji, ki so oboleli za rakom. Tako smo zbrali privlačno vsoto 4.845 EUR. Praznovanje 40-letnice je potekalo v majhnem, a lepem krogu, na temo 80-ih let. Dipl. ped. Christiane Mundl, namestnica predstojnika programa v Zgornji Avstriji za pomoč otrokom, obolelih za rakom, je nagovorila goste in prevzela ček.

prikaži manj pokaži več

NEPREMIČNINSKI PROJEKTI

Revitalizacija obstoječih nepremičnin in ponovna vzpostavitev uporabnosti za regije.

Nepremičninski projekt
Weng

V občini Weng im Innkreis je sredi vasi stala stara porušena stavba. Prenovili bomo opuščeno območje z mešano namembnostjo (stara kmetija z gospodarskimi prostori). Stavbo smo že porušili in strokovno reciklirali, spremenili pa jo bomo v sodobne in cenovno dostopne bivalne prostore.

Poseben poudarek je prav na reciklaži starega objekta: uporabne dele bomo prodali, odpadni les bomo predelali v lesne sekance, opeko bomo razkosali in uporabili za industrijsko gradnjo, lomljeni beton pa bomo uporabili za izgradnjo nove stavbe.

prikaži manj pokaži več

Green Business
Center v Linzu

Leta 2020 smo začeli z načrtovanjem poslovnega centra Green Business Center v Linzu (v nadaljevanju »GBC v Linzu«). Pri načrtovanju poslovnih nepremičnin se iz stroškovnih razlogov kot glavna surovina še vedno uporablja plin, skupina Green Finance pa se je odločila za trajnostno ogrevanje s pomočjo aerotermalne toplotne črpalke na strehi.

S tem je podjetje postalo eno izmed pionirjev v regiji in ponosni smo, da smo izvedli enega prvih poslovnih objektov v tej obliki. Z uporabo toplotne črpalke smo dosegli učinkovito rešitev za ogrevanje in klimatizacijo: poleti se zračna toplotna črpalka obrne in hladi na varčen način.

prikaži manj pokaži več

Nepremičninski projekt
Mauerkirchen

Leta 2019 se je začela gradnja že najetega nepremičninskega projekta v Mauerkirchnu v zvezni deželi Zgornja Avstrija. Iz stare in zapuščene tovarne pohištva je nastala najemniška stavba, ki je prijazna okolju in družinam in v kateri smo zgradili 38 svetlih nizkoenergijskih družinskih stanovanj.

Pri izvedbi je bil poseben poudarek na maksimalni in smiselni uporabnosti površine. Med drugim je na strešni terasi nastal skupni vrt z otroškim igriščem, ki je na voljo vsem najemnikom.

prikaži manj pokaži več

Green Business
Center na Dunaju

Green Business Center na Dunaju (v nadaljevanju »GBC na Dunaju«) je eden od vodilnih projektov na področju trajnostnih nepremičnin.
Gradnja bo končana okoli leta 2027. Posebna pozornost je namenjena trajnosti in varčnemu ravnanju z viri med izvajanjem gradnje.

Zato smo v pisarniških prostorih uporabili naravne gradbene materiale, kot so lesena tla. Za ogrevanje in hlajenje objekta bo uporabljena geotermalna energija s pomočjo globinskih sond. Predvidena je tudi uporaba fotovoltaičnih modulov. Veliko pozornos ti namenjamo tudi zmanjšanju porabe energije: naš cilj je zgraditi optimiziran ovoj stavbe.

prikaži manj pokaži več