GREEN MISSION

PRIZADEVANJE ZA TRAJNOST PRI PODJETJU GREEN FINANCE

S poslanstvom Green si podjetje Green Finance prizadeva za trajnost na ključnih področjih: nepremičnine, trajnostni viri energije in finančne naložbe.

V mednarodni primerjavi se avstrijski gozdovi jasno razlikujejo od gozdov v drugih državah:

/ Gozd ima v Avstriji dvojno funkcijo – kot rekreacijski prostor in kot vir surovin. Gozdovi v tej državi so javno dostopni in služijo kot območje za rekreacijo lokalnih prebivalcev.

/ Pomembna prednost gospodarjenja z gozdovi: ljudje raje hodijo po negovanih gozdovih, poleg tega so dragocen vir lahko dostopnih surovin (lesa).

/ Les se uporablja kot surovina in kot gradbeni material, s sežiganjem lesa pa pridobimo tudi energijo.

Responsibilty & Sustainability

S poslanstvom Green si podjetje Green Finance prizadeva za trajnost na ključnih področjih: nepremičnine, trajnostni viri energije in finančne naložbe.
Skupina Green Finance si je zadala nalogo, da zagotovi trajnost svojih dejavnosti, zato vključuje svetovne trajnostne cilje v ustrezne strategije in programe ter po potrebi razvija akcijske načrte in ukrepe. Tematske prednostne naloge temeljijo na poročilu o odgovornosti in trajnostnem razvoju.
Podjetje Green Finance je trenutno lastnik in upravitelj več kot 10 hektarjev gozdov v Avstriji, ta količina pa še povečuje. Podjetje si močno prizadeva za razvoj predvsem mešanih gozdov, pri tem pa razmišlja na dolgi rok: sadove teh območij bo koristila šele generacija naših vnukov.
R&S Report Grüner Hintergrund
Nachhaltige Geldanlagen, Green Finance
Green Finance R&S Report weiße Ebene
weiß
Green Finance Logo

Program 10.000 dreves

Zemljišča v Zgornji Avstriji,
ki so v lasti podjetja, bomo rezervirali
za pogozditev z 10.000 drevesi.
Grafik zu Beziehung Kunden

Stranke

 • Zadovoljstvo in potrebe strank sta na prvem mestu.
 • Visoki standardi kakovosti pri kapitalskih proizvodih.
 • Visoko zadovoljstvo najemnikov pri nepremičninskih projektih.

 

Zanesljiva in pravočasna izvedba vseh storitev.


manj Pokaži več
Recycling Icon Green

Okolje

 • Osredotočenost na uporabo obnovljivih virov energije pri izdelavi proizvodov, gradnji pisarniških lokacij in izvedbi nepremičninskih projektov.
 • Prihranek papirja z digitalizacijo komunikacijskih kanalov.
 • Zmanjšana uporaba plastike in umetnih materialov pri vsakodnevnem poslovanju.
 • Upoštevanje okoljskih standardov pri proizvodnji tiskovin.
 • Zmanjšana uporaba talnih premazov pri nepremičninskih projektih.
 • Sodelovanje z društvi za zaščito narave, spomeniško varstvo in zaščito živali pri izvedbi naših nepremičninskih projektov.
manj Pokaži več
Grafik für Aktionäre

Delničarji

 • Zavezanost delničarjev k odgovornemu ravnanju do podjetja.
 • Vključevanje, motiviranje in sodelovanje zaposlenih s pomočjo delniškega programa.
 • Visok delež lastnega kapitala za dolgoročno in stabilno vodenje podjetja.

manj Pokaži več

Prizadevanje za e-mobilnost pri podjetju Green Finance

Podjetje Green Finance se osredotoča tudi na trajnost na področju mobilnosti v delovnem okolju. Leta 2022 smo dosegli kar 54-odstotni delež uporabe alternativnih goriv. Ta odstotek želimo do leta 2024 povečati na 75 %. Zato motorje z notranjim izgorevanjem postopoma nadomeščamo s hibridnimi ali električnimi vozili.

Elektro-Auto beim Laden R&S Report

Poslovna in družbena zavezanost

/ Podpora programom za pomoč otrokom, obolelih za rakom, z zbiranjem sredstev na dogodkih podjetja.

/ Zavezanost in podpora podjetja dobrodelnim projektom poslovnih partnerjev.

/ Individualno sponzoriranje poslovnih partnerjev za športne in vadbene programe za otroke.

/ Izvedba projektov s sodobnim, okolju prijaznim in energetsko varčnim načinom gradnje.
/ Uporaba obstoječih talnih površin – brez uporabe dodatnih talnih premazov.
/ Močno sodelovanje skupnosti pri načrtovanju in izvedbi projektov.
/ Ustvarjanje dodane vrednosti na lokalni ravni in dostopnost površin za prebivalstvo.
/ Grad Frein: prenova in popravilo obstoječe zgodovinske stavbe s spomeniškim varstvom.
/ Mauerkirchen: prenova stare tovarne pohištva v sodoben in družinam prijazen stanovanjski kompleks z upoštevanjem nizkoenergijskega standarda.
/ Poslovni center Green Business Center v Linzu: rušenje stare industrijske stavbe, gradnja novega energetsko učinkovitega poslovnega objekta, ustvarjanje zdravega delovnega okolja za zaposlene.

Schloss Frein Grün Grafik

NEPREMIČNINSKI PROJEKTI

Prenova obstoječih objektov in ponovna uporabnost objektov na regionalni ravni

Nepremičninski projekt
Weng

Immobilien Weng 3D VisualisierungImmobilien Weng 3D Visualisierung mit Innenhof

V občini Weng im Innkreis je sredi vasi stala stara porušena stavba. Prenovili bomo opuščeno območje z mešano namembnostjo (stara kmetija z gospodarskimi prostori). Stavbo smo že porušili in strokovno reciklirali, spremenili pa jo bomo v sodobne in cenovno dostopne bivalne prostore. Poseben poudarek tega projekta je prav na reciklaži starega objekta: uporabne dele bomo prodali, odpadni les bomo predelali v lesne sekance, opeko bomo razkosali in uporabili za industrijsko gradnjo, lomljeni beton pa bomo uporabili za izgradnjo nove stavbe.

 

 • Strokovna reciklaža ruševine.
 • Sodobni bivalni prostori in pisarne.
 • Nadgradnja in odprtje parka.
manj Pokaži več

Green Business
Center v Linzu

Green Business Center Linz Baustelle3D Visualisierung Green Business Center Linz

Leta 2020 smo začeli z načrtovanjem poslovnega centra Green Business Center v Linzu (kratica GBC). Pri načrtovanju poslovnih nepremičnin se iz stroškovnih razlogov kot glavna surovina še vedno uporablja plin, skupina Green Finance pa se je odločila za trajnostno ogrevanje s pomočjo aerotermalne toplotne črpalke na strehi. S tem je podjetje postalo eno izmed pionirjev v regiji in ponosni smo, da smo izvedli enega prvih poslovnih objektov v tej obliki. Z uporabo toplotne črpalke smo dosegli učinkovito rešitev za ogrevanje in klimatizacijo: poleti se tok aerotermalne toplotne črpalke obrne in hladi objekt na varčen in energetsko zelo učinkovit način s pomočjo vgrajenih stropnih elementov.

 

Skupina Green Finance je pri načrtovanju poskrbela, da ni šlo za novo pozidavo. Namesto tega je porušila staro in opuščeno industrijsko stavbo ter jo strokovno reciklirala. Obstoječi asfalt iz škodljivih snovi smo izkopali in predelali. Nepremičnina se nahaja na vodovarstvenem območju, zato je podjetje pri vseh dejavnostih poskrbelo za zaščito podtalnice. Na ta način smo ustvarili prijetno vzdušje za zaposlene: vsa delovna mesta so svetla, prijazna in vsebujejo kakovostno pisarniško pohištvo, ki je hkrati ergonomsko oblikovano.

 

 • Fotovoltaični sistem na strehi.
 • Dostopnost za invalidske vozičke.
 • Moderne pisarne in delovna mesta.
manj Pokaži več

Nepremičninski projekt
Mauerkirchen

Mauerkirchen vor RenovierungMauerkirchen Wohngebäude nach Renovierung

Leta 2019 se je začela gradnja že najetega nepremičninskega projekta v Mauerkirchnu v zvezni deželi Zgornja Avstrija. Iz stare in zapuščene tovarne pohištva je nastala najemniška stavba, ki je prijazna okolju in družinam in v kateri smo zgradili 38 svetlih nizkoenergijskih družinskih stanovanj.

 

Pri izvedbi je bil poseben poudarek na maksimalni in smiselni uporabnosti površine. Tako smo na stavbi med drugim zgradili strešno teraso s skupnim vrtom in otroškim igriščem, ki je na voljo vsem najemnikom.

 

 • Električna energija za najemnike se pridobiva iz lastnega fotovoltaičnega sistema.
 • Nizkoenergijska gradnja.
 • Zeleno notranje dvorišče.
manj Pokaži več

Projekt prenove
gradu Frein

Schloss Frein vor RenovierungSchloss Frein bei Tag nach Renovierung

V kraju Frankenburg am Hausruck v zvezni deželi Zgornja Avstrija je skupina Green Finance prenovila regionalni spomenik. V sodelovanju s spomeniškim varstvom smo temeljito prenovili zgodovinski grad Frein v središču mesta, ki je tako ponovno uporaben za lokalno prebivalstvo. Obnovili smo fasado in značilno streho stavbe, v notranjosti pa smo ustvarili sodobne najemniške in poslovne prostore. V tesnem sodelovanju z društvom za zaščito živali pa smo ohranili tudi vališče pete največje kolonije netopirjev v Zgornji Avstriji.

 

 • Trajnostna prenova gradu s spomeniškim varstvom.
 • Sodobni bivalni prostori in pisarne.

 

Nadgradnja in odprtje parka.

manj Pokaži več