Green Finance Group AG

0

DRŽAV

0

HČERINSKIH
PODJETIJ

0

LOKACIJ

Trajnost je uspeh
skupine podjetij Green Finance

Green Finance Group AG je matično podjetje mednarodne skupine Green Finance, ki se osredotoča na izbiro trajnostnih strategij v sodobnem poslovnem svetu. Dolgoročnost poslovnih odnosov ter zavestna usmerjenost v trajnost in okoljevarstvo sta osnovi uspeha skupine podjetij Green Finance.

Družbe v skupini Green Finance delujejo na različnih poslovnih področjih s skupnim ciljem: ustvariti vrednost v korist vseh sodelujočih. Zato uspešno poslujemo že v več državah.

Podjetje Green Finance Broker AG ponuja odlične programe, podpore in usposabljanja na najrazličnejših področjih.

SMO SKUPINA
GREEN FINANCE

Podjetje Green Finance Group AG in njena hčerinska podjetja delujejo mednarodno in nudijo širok portfelj storitev.
Podjetje Green Finance Group AG deluje kot holding in kot vodja skupine
skupine Green Finance sprejema splošne strateške odločitve podjetja. Zato je v veliki meri odgovorno za osredotočanje na trajnostna področja.
S poslanstvom Green si podjetje Green Finance prizadeva za trajnost na ključnih področjih: nepremičnine, energija in finančne naložbe.
Podjetje Green Finance se osredotoča tudi na trajnost na področju mobilnosti v delovnem okolju. Leta 2022 smo dosegli kar 54-odstotni delež uporabe alternativnih goriv. Ta odstotek želimo do leta 2024 povečati na 75 %. Zato motorje z notranjim izgorevanjem postopoma nadomeščamo s hibridnimi ali električnimi vozili.

SKUPINA PODJETIJ GREEN FINANCE

Spoznajte naša hčerinska podjetja:

Responsibilty & Sustainability

S poslanstvom Green si podjetje Green Finance prizadeva za trajnost na ključnih področjih: nepremičnine, trajnostni viri energije in finančne naložbe.
Skupina Green Finance si je zadala nalogo, da zagotovi trajnost svojih dejavnosti, zato vključuje svetovne trajnostne cilje v ustrezne strategije in programe ter po potrebi razvija akcijske načrte in ukrepe. Tematske prednostne naloge temeljijo na poročilu o odgovornosti in trajnostnem razvoju.
Podjetje Green Finance je trenutno lastnik in upravitelj več kot 10 hektarjev gozdov v Avstriji, ta količina pa še povečuje. Podjetje si močno prizadeva za razvoj predvsem mešanih gozdov, pri tem pa razmišlja na dolgi rok: sadove teh območij bo koristila šele generacija naših vnukov.
R&S Report Grüner Hintergrund
Nachhaltige Geldanlagen, Green Finance
Green Finance R&S Report weiße Ebene
weiß
Green Finance Logo