GREEN MISSION

PRESADZOVANÁ UDRŽATEĽNOSŤ V GREEN FINANCE

V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.

V medzinárodnom porovnaní sa rakúske lesy výrazne líšia od lesov v iných krajinách:

/ Les má u nás dvojakú funkciu, na jednej strane slúži ako rekreačná oblasť a na druhej strane je dodávateľom suroviny. Lesy sú u nás prístupné verejnosti a slúžia tak ako blízke miesto pre odpočinok.

/ Významná výhoda vďaka obhospodarovaniu: Ľudia nielenže uprednostňujú prechádzky v udržiavaných lesoch, ale využívajú ich aj ako cenný zdroj, ktorý majú priamo predo dvermi: zdroj dreva.

/ Drevo sa tak používa ako surovina a aj ako stavebný materiál – a spaľovaním sa z neho takisto získava energia.

Responsibilty & Sustainability

V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.
Skupina Green Finance si dala za úlohu zamerať svoje aktivity na udržateľnosť, a preto sú globálne ciele udržateľnosti integrované do príslušných stratégií a programov a v prípade potreby sú vypracované akčné plány a opatrenia. Ťažiskové tematické body sa zameriavajú na zodpovednosť a udržateľnosť.
Green Finance v súčasnosti vlastní a obhospodaruje viac ako 10 hektárov lesov v Rakúsku a trend je stúpajúci. Spoločnosť sa zameriava najmä na zväčšovanie plochy zmiešaných lesov a v tomto smere uvažuje veľmi dlhodobo: plody v tejto oblasti bude žať až ďalšia generácia.
R&S Report Grüner Hintergrund
Nachhaltige Geldanlagen, Green Finance
Green Finance R&S Report weiße Ebene
weiß
Green Finance Logo

Program 10 000 stromov

Plochy vlastnené spoločnosťou v Hornom Rakúsku
sú rezervované na výsadbu
10 000 stromov.
Grafik zu Beziehung Kunden

Zákazníci

 • Spokojnosť a zákaznícke výhody sú na prvom mieste
 • Vysoké štandardy kvality pri kapitálových produktoch
 • Vysoká spokojnosť nájomníkov pri realitných projektoch

 

Spoľahlivé a včasné spracovanie všetkých služieb

weniger anzeigen zobraziť viac
Recycling Icon Green

Životné prostredie

 • Výroba obnoviteľnej energie ako zámer pri produktoch, kancelárskych priestoroch a realitných projektoch
 • Úspora papiera prostredníctvom digitalizácie komunikačných kanálov
 • Vyhýbanie sa plastom pri každodennom podnikaní
 • Zameranie sa na environmentálne normy pri výrobe tlačových produktov
 • Vyhýbanie sa ďalšiemu zastavaniu pôdy pri realitných projektoch
 • Spolupráca s ochranou prírody, pamiatok a zvierat pri realizácii našich realitných projektov
zobraziť menej zobraziť viac
Grafik für Aktionäre

Akcionári

 • Záväzok akcionárov konať zodpovedne voči spoločnosti
 • Začlenenie, motivácia a podieľanie sa zamestnancov prostredníctvom akciového programu
 • Vysoký pomer vlastného kapitálu pre dlhodobú stabilitu spoločnosti v kríze

zobraziť menej zobraziť viac

Presadzovaná e-mobilita v Green Finance

Green Finance sa zameriava aj na udržateľnosť, pokiaľ ide o mobilitu v každodennom pracovnom živote. V roku 2022 sme mali až 54 % v alternatívnych pohonoch. Cieľom je zvýšenie na 75 % do roku 2024. Za týmto účelom sa vozidlá so spaľovacími motormi postupne nahrádzajú hybridnými alebo elektrickými vozidlami.

Elektro-Auto beim Laden R&S Report

Spoločenská a sociálna angažovanosť

/ Podpora detských onkologických pacientov formou darcovských zbierok na firemných akciách

/ Silná angažovanosť a podpora spoločnosti pri charitatívnych projektoch obchodných partnerov

/ Individuálny sponzoring obchodných partnerov pre športové a pohybové programy pre deti

/ Realizácia s modernou, ekologickou a energeticky úspornou výstavbou
/ Využitie existujúcich, už zastavaných plôch – žiadne dodatočné zastavanie pôdy
/ Silné zapojenie komunity do plánovania a implementácie
/ Vytvorenie miestnej pridanej hodnoty a otvorenie území pre obyvateľstvo
/ Zámok Frein: revitalizácia a obnova existujúcej historickej budovy s ochranou pamiatok
/Mauerkirchen: premena starej predajne nábytku na moderný a rodinný obytný komplex s nízkoenergetickým štandardom
/ Green Business Center Linz: demolácia starej priemyselnej budovy, výstavba novej energeticky efektívnej komerčnej nehnuteľnosti, vytvorenie zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov

Schloss Frein Grün Grafik

REALITNÉ PROJEKTY

Revitalizácia existujúcich objektov a obnovenie využiteľnosti pre regióny

Realitný projekt
Weng

Immobilien Weng 3D VisualisierungImmobilien Weng 3D Visualisierung mit Innenhof

V obci Weng v okrese Innkreis sa nachádzala stará zbúraná budova. Tu prebieha kompletná revitalizácia dlhodobo neobývaného polyfunkčného areálu (stará farma s priestormi na podnikanie). Budova už bola zbúraná a odborne zrecyklovaná a bude prestavaná na moderný a cenovo dostupný obytný priestor. Pri tomto projekte je špeciálne zamerania na recykláciu starej budovy: využiteľné časti sa predávajú, odpadové drevo sa mení na drevenú štiepku, tehly sa drvia a používajú pri priemyselných stavbách a rozbitý betón sa používa na stavbu novej budovy.

 

 • Profesionálna recyklácia zbúranej budovy
 • Moderný obytný priestor a kancelárie
 • Modernizácia a otvorenie parku
zobraziť menej zobraziť viac

Green Business
Center Linz

Green Business Center Linz Baustelle3D Visualisierung Green Business Center Linz

V roku 2020 sa začalo plánovanie Green Business Center Linz (skrátene GBC). Zatiaľ čo plyn sa z nákladových dôvodov stále používal ako surovina pre komerčné nehnuteľnosti, Green Finance Group sa rozhodla pre trvalo udržateľné vykurovanie vo forme vzduchového tepelného čerpadla na streche. Vďaka tomu je spoločnosť jedným z priekopníkov v regióne a hrdá na to, že realizovala jednu z prvých komerčných budov v tejto podobe. Použitím tepelného čerpadla sa dosiahlo efektívne riešenie vykurovania a klimatizácie: v lete sa vzduchové tepelné čerpadlo otočí a ochladzuje stropné prvky inštalované v budove spôsobom šetriacim zdroje a energiu.

 

Green Finance Group pri plánovaní dbala na to, aby nevznikla nová zastavaná plocha. Stará, opustená priemyselná budova bola zbúraná a odborne zrecyklovaná. Existujúci asfalt znečistený škodlivinami bol odobratý a spracovaný. Keďže sa nehnuteľnosť nachádza v ochrannom pásme vôd, spoločnosť dbala na ochranu podzemných vôd pri všetkých činnostiach. Tým sa vytvára príjemná atmosféra pre zamestnancov: každé pracovisko je svetlé, priateľské a má vysokokvalitný kancelársky nábytok, ktorý je tiež ergonomický.

 

 • Fotovoltaický systém na streche
 • Bezbariérovosť
 • Moderné kancelárie a pracoviská
zobraziť menej zobraziť viac

Realitný projekt
Mauerkirchen

Mauerkirchen vor RenovierungMauerkirchen Wohngebäude nach Renovierung

V roku 2019 sa začala výstavba už prenajatého realitného projektu v Mauerkirchene v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Zo starého, opusteného bývalého obchodu s nábytkom vznikol rodinný a ekologický objekt na prenájom s 38 svetlými, nízkoenergetickými rodinnými bytmi.

Počas realizácie sa kládol osobitný dôraz na maximálnu a rozumnú využiteľnosť plochy.

Okrem iného tak na strešnej terase budovy vznikla spoločná záhrada s detským ihriskom, ktorá je k dispozícii všetkým nájomcom.

 

 • Elektrina pre nájomníkov z vlastného fotovoltaického systému
 • Nízkoenergetická výstavba
 • Zelený vnútorný dvor
zobraziť menej zobraziť viac

Revitalizačný projekt
Zámok Frein

Schloss Frein vor RenovierungSchloss Frein bei Tag nach Renovierung

Skupina Green Finance revitalizovala vo Frankenburgu am Hausruck v spolkovej krajine Horné Rakúsko regionálnu pamiatku: Historický zámok Frein v srdci mesta bol v úzkej spolupráci s orgánmi na ochranu pamiatok od základov zrekonštruovaný, čím sa opäť stal využiteľným pre miestne obyvateľstvo. Obnovila sa fasáda a charakteristická strecha, vo vnútri vznikli moderné nájomné byty a obchodné priestory. V úzkej spolupráci so združením na ochranu zvierat sa podarilo zachovať hniezdisko piatej najväčšej kolónie netopierov v Hornom Rakúsku.

 

 • Udržateľná revitalizácia s pamiatkovou ochranou
 • Moderné obytné priestory a kancelárie
 • Modernizácia a otvorenie parku

zobraziť menej zobraziť viac