GREEN MISSION

PRESADZOVANÁ UDRŽATEĽNOSŤ V GREEN FINANCE

V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.

V medzinárodnom porovnaní sa rakúske lesy jasne odlišujú od lesov iných krajín:

/ Les má u nás dvojakú funkciu, na jednej strane slúži ako rekreačná oblasť a na druhej strane je dodávateľom suroviny. Lesy sú u nás prístupné verejnosti a slúžia tak ako blízke miesto pre odpočinok.

/ Podstatná výhoda vďaka obhospodarovaniu: Ľudia nielenže uprednostňujú prechádzky v udržiavaných lesoch, ale využívajú ich aj ako cenný zdroj, ktorý majú priamo predo dvermi: zdroj dreva.

/ Drevo sa používa ako surovina, stavebný materiál a cenné palivo.

Zodpovednosť a udržateľnosť

V rámci programu Green Mission sa Green Finance zameriava na udržateľnosť v kľúčových oblastiach nehnuteľností, energetiky a finančných investícií. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.
Skupina Green Finance si dala za úlohu zamerať svoje aktivity na udržateľnosť, a preto sú globálne ciele udržateľnosti integrované do príslušných stratégií a programov a v prípade potreby sú vypracované akčné plány a opatrenia. Ťažiskové tematické body sa zameriavajú na zodpovednosť a udržateľnosť.
Green Finance Gruppe v súčasnosti vlastní a obhospodaruje viac ako 20 hektárov lesov v Rakúsku a trend je stúpajúci. Spoločnosť sa usiluje najmä o zväčšovanie plochy zmiešaných lesov a v tomto smere uvažuje veľmi dlhodobo.
weiß
GFAllgemein_RSReport
Plochy vlastnené spoločnosťou v Hornom Rakúsku
sú rezervované na výsadbu
10 000 stromov.
Grafik zu Beziehung Kunden

Zákazníci

 • Spokojnosť a zákaznícke výhody sú na prvom mieste
 • Vysoké štandardy kvality pri kapitálových produktoch
 • Vysoká spokojnosť nájomníkov pri realitných projektoch
 • Spoľahlivé a včasné spracovanie všetkých sevisných služieb
zobraziť menej zobraziť viac
Recycling Icon Green

Životné prostredie

 • Výroba obnoviteľnej energie ako podstata pri produktoch, kancelárskych priestoroch a realitných projektoch
 • Zameranie sa na environmentálne normy pri výrobe tlačových produktov
 • Vyhýbanie sa ďalšiemu zastavaniu pôdy pri realitných projektoch
 • Spolupráca s ochranou prírody, pamiatok a zvierat pri realizácii našich realitných projektov
zobraziť menej zobraziť viac

Akcionári

 • Záväzok akcionárov konať zodpovedne voči spoločnosti
 • Začlenenie, motivácia a účasť zamestnancov prostredníctvom akciového programu
 • Vysoký pomer vlastného kapitálu pre dlhodobú, stabilitu spoločnosti aj počas krízy
zobraziť menej zobraziť viac

Zelené financie sa zameriavajú na udržateľnosť aj v súvislosti s mobilitou v každodennom pracovnom živote. Do roku 2023 bude 72 % našich vozidiel elektrických alebo hybridných. Cieľom je zvýšiť tento podiel na 75 % do roku 2024. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spaľovacie motory postupne nahrádzajú hybridnými alebo elektrickými vozidlami.

Elektro-Auto beim Laden R&S Report

Spoločenská a sociálna angažovanosť

/ Pomoc detským onkologickým pacientom prostredníctvom finančných zbierok na firemných podujatiach

/ Silná angažovanosť a podpora spoločnosti pre verejnoprospešné projekty Business Partnerov

/ Individuálny sponzorig Business Partnerov športových a pohybových programov pre deti

Projekt St. Isidor

V rámci maliarskeho projektu pre nové centrum Green Business Center Linz darovala Green Finance Group 5000, -EUR pre St. Isidor a na oplátku dostala 26 obrazov. Peniaze budú použité na podporu detí vo vile Kunterbunt.

Motív: V St. Isidor sú deti podporované v rámci liečebno-výchovných a ošetrovateľských skupín. Život detí a mladých ľudí sa pritom neodohráva len v škole a v pobytových skupinách. Deti radi trávia čas vo vile „Kunterbunt“ v Isidore, vo vzdelávacom a voľnočasovom zariadení v rámci svojho oddelenia.

zobraziť menej zobraziť viac

Podpora WEGA

V rámci rozumného využitia našej prázdnej kancelárskej budovy na ulici Leberstrasse 122 v 11. viedenskom obvode sme ju sprístupnili zásahovej jednotke WEGA. WEGA využívala našu budovu na streľbu, taktiku, oslobodzovanie rukojemníkov a protiteroristické cvičenia. Zásahová skupina WEGA je špeciálnou jednotkou rakúskej polície v hlavnom meste Viedeň. WEGA je potrebná v prvom rade pri zásahoch so zvýšeným stupňom rizika. Hoci sa WEGA v priebehu rokov mnohokrát reformovala, je to najstaršia špeciálna policajná jednotka v Rakúsku.

Ako poďakovanie za možnosť trénovať u nás v prázdnej budove zorganizovala WEGA na mieste ukážku, kde sa návštevníci mohli naživo presvedčiť o profesionalite jednotky WEGA. Táto ukážka bola pre nás všetkých zážitkom, na ktorý budeme dlho spomínať.

zobraziť menej zobraziť viac

Projektu Lichtblickhof

Sotva existuje horšia predstava ako predstava nevyliečiteľne chorého dieťaťa. O to dôležitejšie je využiť zostávajúci čas rozumne. Lichtblickhof je miestom života pre deti s ťažkými a život skracujúcimi ochoreniami. Tím v Lichtblickhofe a špeciálne vyškolené terapeutické kone a zvieratá sprevádzajú rodiny s najťažšími osudmi. Bez ohľadu na diagnózy a prognózy sa tu darí zbierať chvíle radosti a sily pre úlohy, ktoré ešte treba zvládnuť. Skupina Green Finance Group finančne podporuje Lichtblickhof a v decembri vždy odovzdá značnú sumu peňazí pre túto úžasnú inštitúciu.

zobraziť menej zobraziť viac

Pomoc deťom s rakovinou

Pri príležitosti 40. narodenín nášho generálneho riaditeľa CEO Dipl. Ing. (FH) Christiana Schauera sme hostí požiadali, aby namiesto darov poskytli príspevky na pomoc deťom s rakovinou v Hornom Rakúsku. Výsledkom bola krásna suma 4 845, - EUR. Oslava 40. rokov sa oslavovala v malom, ale peknom prostredí s mottom 80. rokov. Dipl. Ped. Christiane Mundl zastupujúca predsedníčka hornorakúskej organizácie na pomoc deťom proti rakovine tiež predniesla prejav a na mieste prevzala šek.

zobraziť menej zobraziť viac

REALITNÉ PROJEKTY

Revitalizácia existujúcich nehnuteľností a obnova využiteľnosti pre regióny.

Realitný projekt
Weng

V obci Weng im Innkreis sa v centre nachádzala stará budova. Tu prebieha kompletná revitalizácia dlhodobo neobývaného polyfunkčného areálu (stará farma s priestormi na podnikanie). Budova už bola zbúraná a odborne zrecyklovaná a bude prestavaná na moderný a cenovo dostupný obytný priestor.

Pri tomto projekte je špeciálne zamerania na recykláciu starej budovy: využiteľné časti sa predávajú, odpadové drevo sa mení na drevenú štiepku, tehly sa drvia a používajú pri priemyselných stavbách a rozbitý betón sa používa na stavbu novej budovy.

zobraziť menej zobraziť viac

Green Business
Center Linz

V roku 2020 sa začalo plánovanie Green Business Center Linz (skrátene GBC). Zatiaľ čo plyn sa z nákladových dôvodov stále používal ako surovina pre komerčné nehnuteľnosti, skupina Green Finance sa rozhodla pre trvalo udržateľné vykurovanie vo forme vzduchového tepelného čerpadla na streche.

Vďaka tomu je spoločnosť jedným z priekopníkov v regióne a hrdá na to, že realizovala jednu z prvých komerčných budov v tejto podobe. Použitím tepelného čerpadla sa dosiahlo efektívne riešenie vykurovania a klimatizácie: v lete sa vzduchové tepelné čerpadlo otočí a ochladzuje spôsobom šetriacim zdroje.

zobraziť menej zobraziť viac

Realitný projekt
Mauerkirchen

V roku 2019 sa začala výstavba už prenajatého realitného projektu v Mauerkirchene v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Zo starého, opusteného bývalého obchodu s nábytkom vznikol rodinný a ekologický objekt na prenájom s 38 svetlými, nízkoenergetickými rodinnými bytmi.

Počas realizácie sa kládol osobitný dôraz na maximálnu a zmysluplnú využiteľnosť plochy. Na strešnej terase vznikla okrem iného spoločná záhrada s detským ihriskom, ktorá je k dispozícii všetkým nájomcom.

zobraziť menej zobraziť viac

Green Business
Center Viedeň

Green Business Center Viedeň (skrátene GBC Viedeň) je jedným z ukážkových projektov, pokiaľ ide o udržateľné nehnuteľnosti.
Stavba bude dokončená okolo roku 2027. Osobitná pozornosť sa pri realizácii venuje udržateľnosti a šetreniu zdrojov.

V kancelárskych priestoroch sa používajú prírodné stavebné materiály, ako sú drevené podlahy. Geotermálna energia bude využívaná vo forme hĺbkových sond na vykurovanie a chladenie objektu. Plánujú sa aj fotovoltické moduly. Veľká pozornosť sa venuje aj minimalizácii spotreby energie: cieľom je optimalizácia obvodového plášťa budovy.

zobraziť menej zobraziť viac