GREEN MISSION

GREEN FINANCE ŽIVI ODRŽIVOST

Zelenom misijom, „Green Mission”, društvo Green Finance fokusira se na održivost u svojim ključnim područjima nekretnina, održive energije i financijskih ulaganja.

U međunarodnoj usporedbi, austrijske šume jasno se razlikuju od šuma u drugim državama:

/ Šuma u ovoj državi ima dvojaku funkciju: s jedne strane kao rekreacijsko područje, a s druge strane kao opskrbljivač sirovinama. Šume su u ovoj državi otvorene za javnost i stoga služe kao poprište za lokalne rekreativne aktivnosti.

/ Značajna prednost gospodarenja: ljudi ne samo da radije hodaju u održavanim šumama, već se njima koriste i kao vrijednim resursom koji im je nadohvat ruke: drvnom sirovinom.

/ Drvo se stoga upotrebljava kao sirovina i kao građevinski materijal – a može čak i pružati energiju spaljivanjem.

Responsibilty & Sustainability

Zelenom misijom, „Green Mission”, društvo Green Finance fokusira se na održivost u svojim ključnim područjima nekretnina, održive energije i financijskih ulaganja.
Društvo Green Finance Group postavilo si je cilj da svoje aktivnosti usmjeri na održivost, zbog čega su globalni ciljevi održivosti integrirani u relevantne strategije i programe te se po potrebi razvijaju akcijski planovi i mjere. Tematski prioriteti temelje se na Izvješću o odgovornosti i održivosti („Responsibility & Sustainability Report”).
Društvo Green Finance danas posjeduje i upravlja više od 10 hektara šumskih površina u Austriji, a taj trend bilježi neprestan rast. Poduzeće posebno želi poticati miješane šume i u tomu smislu razmišlja vrlo dugoročno: plodove ovih površina ubirat će tek sljedeće generacije.
R&S Report Grüner Hintergrund
Nachhaltige Geldanlagen, Green Finance
Green Finance R&S Report weiße Ebene
weiß
Green Finance Logo

Program sadnje 10 000 stabala

Površine u vlasništvu poduzeća u Gornjoj Austriji
predviđene su za sadnju
10 000 stabala.
Grafik zu Beziehung Kunden

Klijenti

 • Zadovoljstvo i korist za klijente na prvom su mjestu
 • Visoki standardi kvalitete za kapitalne proizvode
 • Visoka razina zadovoljstva stanara u nekretninskim projektima

 

Pouzdana i pravovremena provedba svih usluga

pokazati manje Prikaži više
Recycling Icon Green

Okoliš

 • Proizvodnja obnovljive energije kao fokus za proizvode, uredske lokacije i nekretninske projekte
 • Ušteda papira digitalizacijom komunikacijskih kanala
 • Izbjegavanje plastike i umjetnih materijala u svakodnevnom poslovanju
 • Fokus na ekološkim standardima pri izradi tiskanih proizvoda
 • Izbjegavanje brtvljenja tla u okviru nekretninskih projekata
 • Suradnja s nadležnim tijelima za zaštitu prirode, spomenika i životinja tijekom realizacije naših nekretninskih projekata
pokazati manje Prikaži više
Grafik für Aktionäre

Dioničari

 • Obveza dioničara da se ponašaju odgovorno prema poduzeću
 • Uključivanje, motiviranje i sudjelovanje zaposlenika kroz program dionica

 • Visok omjer vlastita kapitala za dugoročnu, kriznu otpornost poduzeća

pokazati manje Prikaži više

E-mobilnost koju Green Finance živi

Grupacija poduzeća Green Finance također se fokusira na održivost kada je riječ o mobilnosti u svakodnevnom radnom životu. Godine 2022. već smo imali 54 % alternativnih voznih pogona. Cilj je taj broj do 2024. povećati na 75 %. U tu svrhu vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem postupno se zamjenjuju hibridnim ili električnim vozilima.

Elektro-Auto beim Laden R&S Report

Društveni i socijalni angažman

/ Potpora centru za pomoć djeci oboljeloj od raka prikupljanjem sredstava na korporativnim događajima

/ Snažna predanost i podrška poduzeća dobrotvornim projektima poslovnih partnera

/ Individualno sponzoriranje poslovnih partnera za sportske i rekreacijske programe za djecu

/ Suvremen, ekološki prihvatljiv i energetski štedljiv način izgradnje
/ Upotreba postojećih, već zabrtvljenih površina – bez dodatnog brtvljenja tla
/ Snažno uključivanje zajednice u planiranje i provedbu
/ Stvaranje lokalne dodane vrijednosti i otvaranje površina za stanovništvo
/ Dvorac Frein: revitalizacija i restauracija postojeće povijesne građevine koja je pod spomeničkom zaštitom
/ Mauerkirchen: prenamjena starog salona namještaja u suvremen stambeni kompleks prikladan za obiteljski život s niskoenergetskim standardom
/ Green Business Center Linz: rušenje stare industrijske zgrade, izgradnja novog, energetski učinkovitog poslovnog prostora, stvaranje zdravog radnog okruženja za zaposlenike

Schloss Frein Grün Grafik

Nekretninski projekti

Revitalizacija postojećih objekata i ponovno dovođenje prostora u upotrebljivo stanje

Nekretninski projekt
Weng

Immobilien Weng 3D VisualisierungImmobilien Weng 3D Visualisierung mit Innenhof

U zajednici Weng u Innkreisu nalazila se stara, ruševna zgrada. Ondje se u potpunosti revitalizira površina mješovite namjene (staro poljoprivredno imanje s poslovnim prostorom) koja je dugo vremena bila prazna. Zgrada je već srušena i stručno reciklirana te će se pretvoriti u suvremen i povoljan stambeni prostor. Poseban fokus ovog projekta stoga je na recikliranju stare zgrade: iskoristivi se dijelovi prodaju, otpadno drvo pretvara se u drvnu sječku, opeka se usitnjava i upotrebljava za industrijsku gradnju, a lomljeni beton iskorištava se za izgradnju nove zgrade.

 

 • Profesionalno recikliranje ruševne građevine
 • Suvremeni stambeni prostor i uredi
 • Dogradnja i otvaranje parka
pokazati manje Prikaži više

Green Business
Center Linz

Green Business Center Linz Baustelle3D Visualisierung Green Business Center Linz

Godine 2020. godine započelo je planiranje kompleksa Green Business Center Linz (skraćeno „GBC”). Dok se plin još upotrebljavao kao sirovina za komercijalne nekretnine zbog troškovnih razloga, društvo Green Finance Group odlučilo se za održivo grijanje u obliku zračne dizalice topline na krovu. Time se poduzeće ubraja među pionire u regiji i ponosi što je izgradilo jednu od prvih poslovnih zgrada ovog oblika. Upotrebom dizalice topline postignuto je učinkovito rješenje za grijanje i klimatizaciju: ljeti se zračna dizalica topline okreće i hladi stropne elemente ugrađene u objekt tako da se uvelike štede resursi i energija.

 

Društvo Green Finance Group pobrinulo se tijekom planiranja da se ne stvori novo izgrađeno područje. Stara, prazna industrijska zgrada srušena je i stručno reciklirana. Postojeći asfalt onečišćen zagađivačima iskopan je i oporabljen. Budući da se imanje nalazi u vodozaštitnoj zoni, poduzeće je u svim aktivnostima vodilo računa o zaštiti podzemnih voda. Time se stvara ugodna atmosfera za zaposlenike: svako je radno mjesto svijetlo, ugodno za boravak i opremljeno visokokvalitetnim uredskim namještajem koji je usto ergonomičan.

 

 • Fotonaponski sustav na krovu
 • Bez prepreka za osobe s invaliditetom
 • Suvremeni uredi i radna mjesta
pokazati manje Prikaži više

Nekretninski projekt
Mauerkirchen

Mauerkirchen vor RenovierungMauerkirchen Wohngebäude nach Renovierung

Godine 2019. započela je izgradnja već iznajmljenog nekretninskog projekta u Mauerkirchenu u saveznoj državi Gornjoj Austriji. Obiteljski i ekološki prihvatljivi objekt za iznajmljivanje s 38 svijetlih niskoenergetskih obiteljskih stanova stvoreno je iz starog, praznog bivšeg salona namještaja.

Tijekom provedbe poseban je fokus stavljen na maksimalnu i razumnu iskoristivost prostora. Tako je, između ostalog, na krovnoj terasi zgrade nastao zajednički vrst s dječjim igralištem kojim se svi stanari mogu koristiti.

 

 • Struja stanara iz vlastitog fotonaponskog sustava
 • Niskoenergetska gradnja
 • Zeleno dvorište
pokazati manje Prikaži više

Revitalizacijski projekt
Dvorac Frein

Schloss Frein vor RenovierungSchloss Frein bei Tag nach Renovierung

U Frankenburg am Hausrucku, u saveznoj državi Gornjoj Austriji, društvo Green Finance Group revitaliziralo je regionalni spomenik: povijesni dvorac Frein u srcu grada obnovljen je iz temelja u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima za spomeničku zaštitu, čime je ponovno upotrebljiv za lokalno stanovništvo. Obnovljeni su pročelje i prepoznatljivi krov, dok su u unutrašnjosti stvoreni suvremeni stambeni i poslovni prostori za iznajmljivanje. U bliskoj suradnji s udrugom za zaštitu životinja sačuvano je gnjezdilište pete najveće kolonije šišmiša u Gornjoj Austriji.

 

 • Održiva revitalizacija u kombinaciji sa spomeničkom zaštitom
 • Suvremeni stambeni i uredski prostori

 

Dogradnja i otvaranje parka

pokazati manje Prikaži više